Xem Phim > Video Online > Tung Chu Dai Bi ( 5 Bien,co Hao Quang ) - Thay Thich Hue Duyen

Tung Chu Dai Bi ( 5 Bien,co Hao Quang ) - Thay Thich Hue Duyen


Ngày: 9.2.2014
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Tụng Chú Đại Bi ( 21 Biến, Có Hào Quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.24)
Tụng Chú Đại Bi ( 5 Biến,có Hào Quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.23)
Tụng Chú Đại Bi ( 7 Biến, Có Hào Quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.23)
Tụng Chú Đại Bi ( 1 Biến , Có Hào Quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.23)
Tụng Chú Đại Bi ( 21 Biến - Hinh Tịnh ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.05)
Tụng Chú Đại Bi (21 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Chú Đại Bi - 5 Biến - Có Chữ Cho Phật Tử Chưa Thuộc - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2013.05.10)
Chú Đại Bi - Thầy Huệ Duyên Tụng Rất Hay (2012.10.08)
Tụng Ánh Sáng Từ Bi - Thầy Thích Huệ Duyên - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Tụng Kinh Dược Sư - Thầy Thích Huệ Duyên - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Sám Cầu Siêu Cúng Mẹ - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng (2014.07.25)
Tụng Kinh Vu Lan - Thầy Thích Huệ Duyên - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Kinh Sám Hối Hồng Danh - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng (2014.08.03)
Sám Báo Hiếu Phụ Thân - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng (2014.07.25)
Tụng Chú Đại Bi 21 Biến ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát (2012.10.13)
Www.phapthi.net - Chú Đại Bi - Thích Huệ Duyên Tụng (2011.11.17)
Tụng Con Thuyền Đại Đạo - Thầy Thích Huệ Duyên (2011.07.18)
Kinh Kim Cang - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng - Vcd01.wmv (2012.06.15)
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối - Thầy Thích Huệ Duyên (2011.07.16)
Chú Đại Bi 7 Biến - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2012.11.02)
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Thầy Thích Huệ Duyên (2011.07.17)
Sam Hong Tran Thich Hue Duyen (2012.08.21)
Tung Chu Dai Bi Ban Viet Van, Co Chu De Hoc Thuoc Thich Hue Duyen Tụng Chú Đại Bi Bản Việt Văn, Có Chữ Dễ Học Thuộc Thích Huệ Duyên (2012.08.07)
Kinh Kim Cang - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng - Vcd03 - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Thầy Thích Pháp Hòa - Trì Tụng Chú Đại Bi (2014.04.15)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.