Xem Phim > Video Online > Tung Chu Dai Bi ( 5 Bien,co Hao Quang ) - Thay Thich Hue Duyen

Tung Chu Dai Bi ( 5 Bien,co Hao Quang ) - Thay Thich Hue Duyen


Ngày: 9.18.2014
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Tụng Chú Đại Bi ( 21 Biến, Có Hào Quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.24)
Tụng Chú Đại Bi ( 5 Biến,có Hào Quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.23)
Tụng Chú Đại Bi ( 7 Biến, Có Hào Quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.23)
Tụng Chú Đại Bi ( 1 Biến , Có Hào Quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.23)
Tụng Chú Đại Bi ( 21 Biến - Hinh Tịnh ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.05)
Chú Đại Bi - 5 Biến - Có Chữ Cho Phật Tử Chưa Thuộc - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2013.05.10)
Tụng Chú Đại Bi (21 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Chú Đại Bi - Thầy Huệ Duyên Tụng Rất Hay (2012.10.08)
Tụng Kinh Dược Sư - Thầy Thích Huệ Duyên - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Sám Cầu Siêu Cúng Mẹ - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng (2014.07.25)
Sám Báo Hiếu Phụ Thân - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng (2014.07.25)
Kinh Sám Hối Hồng Danh - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng (2014.08.03)
Tụng Con Thuyền Đại Đạo - Thầy Thích Huệ Duyên - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Tụng Chú Đại Bi 21 Biến ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát (2012.10.13)
Kinh Kim Cang - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng - Vcd01.wmv (2012.06.15)
Tụng Ánh Sáng Từ Bi - Thầy Thích Huệ Duyên (2011.07.16)
Thầy Thích Pháp Hòa - Trì Tụng Chú Đại Bi (2014.04.15)
Chú Đại Bi 7 Biến Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2014.02.11)
Tung Chu Dai Bi Ban Viet Van, Co Chu De Hoc Thuoc Thich Hue Duyen Tụng Chú Đại Bi Bản Việt Văn, Có Chữ Dễ Học Thuộc Thích Huệ Duyên (2012.08.07)
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện 1|6 - Thầy Huệ Duyên Tụng (2014.08.03)
Tụng Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Huệ Duyên (2013.02.05)
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối - Thầy Thích Huệ Duyên (2011.07.16)
Tụng Chết Mà Sống - Thầy Thích Huệ Duyên (2011.08.01)
Tụng Hởi Quê Nhà - Thầy Thích Huệ Duyên (2011.07.17)
Tụng Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Thầy Thích Huệ Duyên (2011.07.17)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.