Xem Phim > Video Online > Su Nhiem Mau Cua Phap Mon Niem Phat - Thich Giac Nhan (rat Hay)

Su Nhiem Mau Cua Phap Mon Niem Phat - Thich Giac Nhan (rat Hay)


Ngày: 9.2.2014
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật - Thích Giác Nhàn (rất Hay) (2012.04.30)
Niệm Phật Địa Chung (mới, Rất Hay) - Thích Giác Nhàn (2012.06.01)
Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng - Thích Giác Nhàn (rất Hay) (2012.04.29)
Chuyện Phật Pháp Nhiệm Mầu - Thích Giác Nhàn (2014.07.20)
Tịnh Độ Thực Nghiệm - Thích Giác Nhàn (rất Hay) (2012.04.29)
Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng - Thích Giác Nhàn (rất Hay) (2014.05.17)
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật - Thích Giác Hạnh (2012.05.22)
Công Đức Niệm Phật Chuyển Hóa Nghiệp Lực - Thích Giác Nhàn (2014.07.07)
Nhị Nhật Chuyên Tâm (giảng Tại Mỹ Quốc, 2010) (rất Hay) - Thích Giác Nhàn (2012.04.29)
Công Đức Tụng Kinh Vô Lượng Thọ, Niệm Phật - Thích Giác Nhàn (2014.05.01)
Âm Siêu Dương Thới (rất Hay) - Thích Giác Nhàn (2012.11.09)
Đức Phật Là Đại Y Vương (rất Hay) - Thích Giác Nhàn (2012.02.05)
Tịnh Độ Vấn Đáp (mới, Rất Hay) - Thích Giác Nhàn Sưu Tập (www.phatam.com) (2012.03.29)
Pháp Môn Niệm Phật Độ Sanh Và Độ Tử - Thích Giác Nhàn (2012.04.07)
Niệm Phật, Phóng Sanh Vô Lượng Công Đức - Thích Giác Nhàn (2013.12.27)
Tịnh Nghiệp Tam Phước Phần 1|2 - Thầy Thích Giác Nhàn (rất Hay) (2014.04.14)
Ở Hiền Gặp Lành (rất Hay) - Thích Phước Tiến (2012.12.23)
Niệm Phật Phóng Sanh Công Đức Vô Lượng - Thích Giác Nhàn (2014.08.02)
Nhạc "niệm Phật" (tiếng Hoa) (rất Hay) (2012.03.19)
Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (rất Hay) - Thích Giác Hạnh (2014.04.02)
10 Công Đức Ấn Tống Kinh, Tượng Phật - Thích Giác Nhàn (2014.08.05)
Vong Linh Nhập Xác Xin Quy Y (2|2) - Thích Giác Nhàn (2012.05.24)
Chánh Nhân Và Trợ Nhân Niệm Phật - Thích Giác Nhàn (2012.11.16)
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (rất Hay) - Thích Giác Nhàn (2|2) (2012.05.13)
Niệm Phật, Phóng Sanh - Thích Giác Nhàn (2013.10.14)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.