Xem Phim > Video Online > Ty Lo Gia Na Phat Chu Nhu Lai Than Chu ?????? Vairocana Buddha - Phat Phap Vo Bien

Ty Lo Gia Na Phat Chu Nhu Lai Than Chu ?????? Vairocana Buddha - Phat Phap Vo Bien


Ngày: 10.31.2014
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Tỳ Lô Giá Na Phật Chú - Như Lai Thần Chú - 毗卢遮那佛咒 - Vairocana Buddha (2011.08.28)
Chú Tỳ Lô Giá Na Phật (đại Nhật Như Lai Thần Chú) (tiếng Phạn) (có Chữ) (2012.06.12)
Đại Nhật Như-lai (tỳ Lô Giá Na) Thần Chú - [vairocana Buddha Mantra] - Bé Gái 5 Tuổi Hát (2013.10.25)
Vô Lượng Thọ Như Lai Ðà-ra-ni (21 Biến) (2014.01.11)
Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn ( Có Lời ) (2011.12.07)
Chú Tỳ Lô Giá Na (2013.10.03)
Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni ...! (2013.11.18)
Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú Phổ Nhạc Võ Tá Hân - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Tđ:2287 - Phật Pháp Vượt Lên Trên Vật Lý Học (2014.07.21)
Nhạc Trì Chú Tiếng Phạn - Tỳ Lô Giá Na - 毗卢遮那佛心咒.佛经音乐 (2014.02.21)
Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni (tiếng Phạn) (cách Phát Âm Trong Phần Description) (2012.06.23)
Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni (2013.05.06)
Nhạc Phật Giáo Việt Nam - Tỳ Kheo Như Lai - 越南佛教歌曲 (2013.03.24)
Nhạc "chuẩn Đề Đà Ra Ni" (tiếng Phạn) (có Chữ, Dạy Cách Phát Âm) (2012.06.01)
Nhạc Phật Giáo Tiếng Hoa - Tâm Kinh - 心经 ( 佛教歌曲 ) (2013.05.02)
Bát-nhã-ba-la-mật-đa Tâm Kinh (tieng Phan) (2011.03.07)
六字真言頌 中文含字幕 (2012.07.28)
Thánh Vô Lượng Thọ Đà La Ni Thần Chú [nhạc Tiếng Phạn] (2011.11.10)
Tu Tập - Đđ.thích Pháp Hòa Giảng Tại Như Lai Thiền Tự San Diego (2014.04.07)
Aspire Sức Mạnh Bí Ẩn 11 Câu Thần Chú Youtube (2012.12.19)
Chùa Hải Quang - Dược Sư Tâm Chú (2011.07.26)
Đại Từ Đại Bi Đà Vương (nhạc Phật Giáo Đài Loan) (2011.12.26)
Vairocana Purification Practice With Deity Sign Language (2011.11.11)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.