Xem Phim > Video Online > Ty Lo Gia Na Phat Chu Nhu Lai Than Chu ?????? Vairocana Buddha - Phat Phap Vo Bien

Ty Lo Gia Na Phat Chu Nhu Lai Than Chu ?????? Vairocana Buddha - Phat Phap Vo Bien


Ngày: 9.2.2014
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Tỳ Lô Giá Na Phật Chú Như Lai Thần Chú 毗卢遮那佛咒 Vairocana Buddha 2 - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Chú Tỳ Lô Giá Na Phật (đại Nhật Như Lai Thần Chú) (tiếng Phạn) (có Chữ) (2012.06.12)
Đại Nhật Như-lai (tỳ Lô Giá Na) Thần Chú - [vairocana Buddha Mantra] - Bé Gái 5 Tuổi Hát (2013.10.25)
Đại Nhật Như Lai Thần Chú (maha Vairocana Buddha Mantra) - [bé Gái 4 Tuổi Hát] (2013.10.26)
Như Lai Thần Chú- Phạn Ngữ Phổ Nhạc- Maha Vairocana Mantra! (2013.04.17)
Đại Nhật Như-lai & Thập Nhứt Diện Thần Chú - 2 Bé Gái Hát (2013.10.25)
Thần Lực Chú Đại Bi - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Thần Chú Đại Bi - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Thần Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 21 Lần ( The Story Of The Casket Seal Dharani) Đọc Tụng -om (2013.07.16)
Thần Chú Lục Độ Mẫu Cứu Khổ Cứu Nạn - Diễn Đàn Phật Giáo.flv (2011.10.21)
Vô Lượng Thọ Như Lai Ðà-ra-ni (21 Biến) (2014.01.11)
Như Lai Thần Chú - Maha Vairocana Mantra (2011.03.31)
Luc Tu Dai Minh Chu - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Vajrasattva (100 Syllable) Mantra (thần Chú Phật Kim Cang Tát Đoả 100 Chữ) (2011.10.21)
Tđ:2287 - Phật Pháp Vượt Lên Trên Vật Lý Học (2014.07.21)
Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn ( Có Lời ) (2011.12.07)
Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú Phổ Nhạc Võ Tá Hân - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Thần Chú Của Đức Phật Dược Sư ( (buddhist Chants: Music For Contemplation & Reflection) (2013.05.23)
(1-2) Phát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai Tướng - Pháp Sư Tịnh Không (2011.01.03)
Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni (2013.05.06)
Lễ Phật Trì Danh & Trì Giới Đĩa 19 Phương Pháp Danh Hiệu Đđ Thích Giác Nhàn (2013.07.08)
Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú ( Nhạc + Ý Nghĩa + Cách Hành Trì ) (2013.07.11)
Nhạc "chú Dược Sư" (tiếng Phạn) (có Chữ, Dạy Cách Phát Âm) - Imee Ooi (2012.06.04)
Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni ...! (2013.11.18)
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương [cartoon] (2012.06.18)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.