Xem Phim > Video Online > Ty Lo Gia Na Phat Chu Nhu Lai Than Chu ?????? Vairocana Buddha - Phat Phap Vo Bien

Ty Lo Gia Na Phat Chu Nhu Lai Than Chu ?????? Vairocana Buddha - Phat Phap Vo Bien


Ngày: 11.22.2014
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Tỳ Lô Giá Na Phật Chú - Như Lai Thần Chú - 毗卢遮那佛咒 - Vairocana Buddha (2011.08.28)
Chú Tỳ Lô Giá Na Phật (đại Nhật Như Lai Thần Chú) (tiếng Phạn) (có Chữ) (2012.06.12)
Đại Nhật Như-lai (tỳ Lô Giá Na) Thần Chú - [vairocana Buddha Mantra] - Bé Gái 5 Tuổi Hát (2013.10.25)
Dai Nhat Than Chu - Chu Ty Lo Gia Na 108 Bien (2014.09.08)
Thần Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 21 Lần ( The Story Of The Casket Seal Dharani) Đọc Tụng -om (2013.07.16)
Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn ( Có Lời ) (2011.12.07)
Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni ...! (2013.11.18)
Tđ:2287 - Phật Pháp Vượt Lên Trên Vật Lý Học (2014.07.21)
Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú Phổ Nhạc Võ Tá Hân - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni (2013.05.06)
Nhạc Trì Chú Tiếng Phạn - Tỳ Lô Giá Na - 毗卢遮那佛心咒.佛经音乐 (2014.02.21)
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi (2011.09.09)
Nhạc -chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Chữ (2012.12.07)
Nhạc Chuẩn Đề Đà Ra Ni Tiếng Phạn Có Chữ, Dạy Cách Phát Âm (2014.03.31)
六字真言頌 中文含字幕 (2012.07.28)
Liên Hoa Sinh Tâm Chú - Tịnh Tam Nghiệp (2009.11.19)
Tu Tập - Đđ.thích Pháp Hòa Giảng Tại Như Lai Thiền Tự San Diego (2014.04.07)
Namo Amitabha Mantra - Niem Phat A Di Da (2012.12.10)
Đại Từ Đại Bi Đà Vương (nhạc Phật Giáo Đài Loan) (2011.12.26)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.