Xem Phim > Video Online > Ty Lo Gia Na Phat Chu Nhu Lai Than Chu ?????? Vairocana Buddha - Phat Phap Vo Bien

Ty Lo Gia Na Phat Chu Nhu Lai Than Chu ?????? Vairocana Buddha - Phat Phap Vo Bien


Ngày: 2.28.2015
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Tỳ Lô Giá Na Phật Chú - Như Lai Thần Chú - 毗卢遮那佛咒 - Vairocana Buddha (2011.08.28)
Chú Tỳ Lô Giá Na Phật (đại Nhật Như Lai Thần Chú) (tiếng Phạn) (có Chữ) (2012.06.12)
Đại Nhật Như-lai (tỳ Lô Giá Na) Thần Chú - [vairocana Buddha Mantra] - Bé Gái 5 Tuổi Hát (2013.10.25)
Dai Nhat Than Chu - Chu Ty Lo Gia Na 108 Bien (2014.09.08)
Tỳ Lô Giá Na Phật Chú Như Lai Thần Chú 毗卢遮那佛咒 Vairocana Buddha (2014.06.13)
Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn ( Có Lời ) (2011.12.07)
Nhạc Trì Chú Tiếng Phạn - Tỳ Lô Giá Na - 毗卢遮那佛心咒.佛经音乐 (2014.02.21)
Bát-nhã-ba-la-mật-đa Tâm Kinh (tieng Phan) (2011.03.07)
Nhạc Phật Giáo Việt Nam - Tỳ Kheo Như Lai - 越南佛教歌曲 (2013.03.24)
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Prajna-paramita Hrdaya Sutram (sanskrit Chanting) (2012.12.31)
Hai Người Việt Khiếu Nại Tp San Jose Kỳ Thị Trong Lúc Tiến Hành Điều Tra. (2012.12.06)
Đại Từ Đại Bi Đà Vương (nhạc Phật Giáo Đài Loan) (2011.12.26)
1-kinhmabatnhabalamat (2011.05.01)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.