Xem Phim > Video Online > Ty Lo Gia Na Phat Chu Nhu Lai Than Chu ?????? Vairocana Buddha - Phat Phap Vo Bien

Ty Lo Gia Na Phat Chu Nhu Lai Than Chu ?????? Vairocana Buddha - Phat Phap Vo Bien


Ngày: 7.29.2014
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Tỳ Lô Giá Na Phật Chú Như Lai Thần Chú 毗卢遮那佛咒 Vairocana Buddha 2 - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Chú Tỳ Lô Giá Na Phật (đại Nhật Như Lai Thần Chú) (tiếng Phạn) (có Chữ) (2012.06.12)
Đại Nhật Như-lai (tỳ Lô Giá Na) Thần Chú - [vairocana Buddha Mantra] - Bé Gái 5 Tuổi Hát (2013.10.25)
Vô Lượng Thọ Như Lai Ðà-ra-ni (21 Biến) (2014.01.11)
Đại Nhật Như-lai & Thập Nhứt Diện Thần Chú - 2 Bé Gái Hát (2013.10.25)
Như Lai Thần Chú- Phạn Ngữ Phổ Nhạc- Maha Vairocana Mantra! (2013.04.17)
Phật Dược Mantra Như Lai Thần Chú ( Medicine Buddha Mantra 药师琉璃光如来心咒) (2013.05.26)
Thần Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 21 Lần ( The Story Of The Casket Seal Dharani) Đọc Tụng -om (2013.07.16)
Kinh Quán Âm Cứu Khổ (bạch Y Thần Chú) - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Thần Chú Đại Bi - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Chú Tỳ Lô Giá Na (2013.10.03)
Như Lai Thần Chú - Maha Vairocana Mantra (2011.03.31)
Nhạc Trì Chú Tiếng Phạn - Tỳ Lô Giá Na - 毗卢遮那佛心咒.佛经音乐 (2014.02.21)
Nhạc Phật Hay - Chú Đại Bi ~ Vstar Ns Duy Thành 8 (2014.04.17)
Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn ( Có Lời ) (2011.12.07)
Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú Phổ Nhạc Võ Tá Hân - Phật Pháp Vô Biên (2013.06.12)
Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni ...! (2013.11.18)
Thần Chú Lục Độ Mẫu Cứu Khổ Cứu Nạn - Diễn Đàn Phật Giáo.flv (2011.10.21)
Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni (2013.05.06)
Tđ:2287 - Phật Pháp Vượt Lên Trên Vật Lý Học (2014.07.21)
(1-2) Phát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai Tướng - Pháp Sư Tịnh Không (2011.01.03)
Thần Chú Của Đức Phật Dược Sư ( (buddhist Chants: Music For Contemplation & Reflection) (2013.05.23)
Lễ Phật Trì Danh & Trì Giới Đĩa 19 Phương Pháp Danh Hiệu Đđ Thích Giác Nhàn (2013.07.08)
Tđ,2140- Vọng Tâm Làm Sao Hiểu Được Chân Thật Nghĩa Của Như Lai ! (2014.04.04)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 24 - Phẩm 21 Như Lai Thần Lực (2013.12.21)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.