Xem Phim > Video Online > Tung Chu Dai Bi 21 Bien ( Co Chu ) - Dd. Thich Tri Thoat

Tung Chu Dai Bi 21 Bien ( Co Chu ) - Dd. Thich Tri Thoat


Ngày: 9.19.2014
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Tụng Chú Đại Bi 21 Biến ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát (2012.10.13)
Tụng Chú Đại Bi (21 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Chú Đại Bi ( Có Chữ ) 21 Biến - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2014.07.22)
Tụng Chú Đại Bi ( Có Chữ - Phụ Đề ) - Đđ.thích Trí Thoát (2014.05.03)
Chú Đại Bi - 5 Biến - Có Chữ Cho Phật Tử Chưa Thuộc - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2013.05.10)
Chú Đại Bi 7 Biến - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2012.11.02)
Kinh Lăng Nghiêm ( Có Chữ ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng - 楞嚴經 (2013.06.29)
Tụng Chú Đại Bi (5 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Tụng Chú Đại Bi ( 21 Biến - Hinh Tịnh ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.05)
Kinh A Di Đà ( Hán Việt - Có Chữ ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2012.03.25)
Kinh Sám Hối Hồng Danh ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát Tụng (2012.03.26)
Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (mới) (2011.12.12)
Chú Đại Bi - 7 Biến - Thầy Thích Trí Thoát Tụng - Có Lời Chú (2014.07.01)
Văn Phát Nguyện Sám Hối ( Có Chữ ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2014.05.03)
Kinh Phổ Môn - Đđ.thích Trí Thoát Tụng Hd - ( 妙法蓮花經-普們品 ) (2013.07.28)
Tụng Thập Chú ( Trích Từ Kinh Lăng Nghiêm ) - Đđ.thích Trí Thoát (2014.05.03)
Phát Nguyện Vãng Sanh Tây Phương ( Có Chữ ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2014.05.03)
Kinh Địa Tạng ( Có Chữ - Quyển Trung ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2014.07.25)
Kinh Sám Hối Hồng Danh ( Có Chữ ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2014.07.23)
Kinh Địa Tạng ( Có Chữ - Quyển Thượng ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2014.07.25)
Kinh Địa Tạng ( Có Chữ - Quyển Hạ ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2014.07.25)
Tụng Chú Đại Bi ( Có Chữ - Hình Ảnh Động ) 7 Biến - Đđ.thích Trí Thoát (2014.08.06)
Bát Nhã Tâm Kinh ( Có Chữ Nghĩa Việt ) - Đđ Thích Trí Thoát Tụng (2014.05.03)
Chú Đại Bi(giọng Tụng Thầy Thích Trí Thoát).flv (2011.09.28)
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh ( Nghĩa Việt ) - Đđ.thích Trí Thoát (2014.04.03)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.