Xem Phim > Video Online > Tung Chu Dai Bi 21 Bien ( Co Chu ) - Dd. Thich Tri Thoat

Tung Chu Dai Bi 21 Bien ( Co Chu ) - Dd. Thich Tri Thoat


Ngày: 4.21.2014
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Tụng Chú Đại Bi 21 Biến ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát (2012.10.13)
Tụng Chú Đại Bi (21 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Chú Đại Bi 7 Biến Nhật Tụng (có Chữ Dành Cho Phật Tử Chưa Thuộc) .đđ. Thích Trí Thoát (2013.06.13)
Tụng Chú Đại Bi ( 21 Biến - Hinh Tịnh ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.05)
Chú Đại Bi 7 Biến Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2014.02.11)
Chú Đại Bi - 5 Biến - Có Chữ Cho Phật Chưa Thuộc - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2013.05.10)
Tụng Chú Đại Bi (5 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Chú Đại Bi - Thích Trí Thoát - Phật Pháp Vô Biên (2013.05.21)
Tụng Chú Đại Bi (1 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Chú Đại Bi(giọng Tụng Thầy Thích Trí Thoát).flv (2011.09.28)
Chú Đại Bi ( Thầy Thích Trí Thóat Tụng ) (2011.04.02)
Kinh Sám Hối Hồng Danh ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát Tụng (2012.03.26)
Kinh Lăng Nghiêm ( Có Chữ ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng - 楞嚴經 (2013.06.29)
Kinh Từ Bi Thủy Sám, Thích Trí Thoát Tụng (2013.12.26)
Kinh Dược Sư ( Có Chữ ) Trọn Bộ - Đđ. Thích Trí Thoát Tụng (2014.02.03)
Chú Đại Bi Và Thập Thần Chú, Âm Việt, Thích Trí Thoát (2013.12.26)
Tụng Kinh Vô Lượng Thọ (toàn Phần) - Thích Trí Thoát (có Phụ Đề Và Hiệu Ứng Mới) (2013.05.02)
Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2011.12.15)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (tụng) - Thầy Thích Trí Thoát (2012.02.02)
Tụng Kinh Dược Sư - Thầy Thích Trí Thoát Tụng - Phật Pháp Vô Biên (2013.05.21)
Thầy Thích Trí Thoát Tụng Kinh Vô Lương Thọ Tại Quan Âm Tịnh Thất (2014.02.17)
Kinh Dược Sư - Có Chữ ( Phần 1 | 8 ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2012.01.12)
Tụng Chú Vãng Sanh Có Phụ Đề - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2012.03.06)
Kinh Vu Lan ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát Tụng (2012.09.25)
Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2013.02.18)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.