Xem Phim > Video Online > Tung Chu Dai Bi 21 Bien ( Co Chu ) - Dd. Thich Tri Thoat

Tung Chu Dai Bi 21 Bien ( Co Chu ) - Dd. Thich Tri Thoat


Ngày: 7.31.2014
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Tụng Chú Đại Bi 21 Biến ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát (2012.10.13)
Tụng Chú Đại Bi (21 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Chú Đại Bi - 5 Biến - Có Chữ Cho Phật Chưa Thuộc - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2013.05.10)
Chú Đại Bi 7 Biến - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2012.11.02)
Tụng Chú Đại Bi (5 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (mới) (2011.12.12)
Tụng Chú Đại Bi ( Có Chữ - Phụ Đề ) - Đđ.thích Trí Thoát (2014.05.03)
Chú Đại Bi - 7 Biến - Thầy Thích Trí Thoát Tụng - Có Lời Chú (2014.07.01)
Chú Đại Bi(giọng Tụng Thầy Thích Trí Thoát).flv (2011.09.28)
Kinh Dược Sư ( Có Chữ ) Trọn Bộ - Đđ. Thích Trí Thoát Tụng (2014.02.03)
Tụng Kinh Vô Lượng Thọ ( Toàn Phần ) - Thích Trí Thoát ( Có Phụ Đề ) (2012.10.21)
Chú Đại Bi ( Thầy Thích Trí Thóat Tụng ) (2011.04.02)
Kinh Lăng Nghiêm ( Có Chữ ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng - 楞嚴經 (2013.06.29)
Chú Đại Bi Và Thập Thần Chú - Âm Việt - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2013.01.21)
Tụng Chú Đại Bi (1 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Kinh Từ Bi Thủy Sám - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2013.01.28)
Chú Đại Bi -thầy Thích Trí Thoát Tụng (2013.09.27)
Nhạc "chú Đại Bi" (có Chữ, Tiếng Phạn) (hd) (trì 21 Lần) (rất Hay) (2012.01.30)
Tụng Chú Vãng Sanh Có Phụ Đề - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2012.03.06)
Kinh Sám Hối Hồng Danh ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát Tụng (2012.03.26)
Tụng Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2011.09.23)
Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát Trì Tụng (có Chữ) (2011.08.24)
(2|24) Tụng Kinh Vu Lan-chú Đại Bi-thầy Thích Trí Thoát Tụng (2011.08.03)
Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2011.12.15)
Kinh Dược Sư - Có Chữ ( Phần 1 | 8 ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2012.01.12)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.