Xem Phim > Video Online > Tung Chu Dai Bi 21 Bien ( Co Chu ) - Dd. Thich Tri Thoat

Tung Chu Dai Bi 21 Bien ( Co Chu ) - Dd. Thich Tri Thoat


Ngày: 4.24.2014
Người Đăng: Bí ẩn
<- Click G+1 để xem phim nhanh hơn

Video Tương Tự:

Tụng Chú Đại Bi 21 Biến ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát (2012.10.13)
Tụng Chú Đại Bi (21 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Tụng Chú Đại Bi ( 21 Biến - Hinh Tịnh ) - Thầy Thích Huệ Duyên (2012.10.05)
Chú Đại Bi 7 Biến Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2014.02.11)
Chú Đại Bi - 5 Biến - Có Chữ Cho Phật Chưa Thuộc - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2013.05.10)
Tụng Chú Đại Bi (5 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Chú Đại Bi - Thích Trí Thoát - Phật Pháp Vô Biên (2013.05.21)
Tụng Chú Đại Bi (1 Biến, Hiệu Ứng Quang Và Ngôi Sao) - Thầy Thích Trí Thoát (2013.06.05)
Chú Đại Bi(giọng Tụng Thầy Thích Trí Thoát).flv (2011.09.28)
Chú Đại Bi ( Thầy Thích Trí Thóat Tụng ) (2011.04.02)
Kinh Sám Hối Hồng Danh ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát Tụng (2012.03.26)
Kinh Lăng Nghiêm ( Có Chữ ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng - 楞嚴經 (2013.06.29)
Kinh Từ Bi Thủy Sám, Thích Trí Thoát Tụng (2013.12.26)
Kinh Dược Sư ( Có Chữ ) Trọn Bộ - Đđ. Thích Trí Thoát Tụng (2014.02.03)
Tụng Kinh Vô Lượng Thọ (toàn Phần) - Thích Trí Thoát (có Phụ Đề Và Hiệu Ứng Mới) (2013.05.02)
Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2011.12.15)
Thầy Thích Trí Thoát Tụng Kinh Vô Lương Thọ Tại Quan Âm Tịnh Thất (2014.02.17)
Chú Đại Bi Và Thập Thần Chú, Âm Việt, Thích Trí Thoát (2013.12.26)
Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2013.02.18)
Kinh A Di Đà ( Hán Việt - Có Chữ ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2012.03.25)
Tụng Chú Vãng Sanh Có Phụ Đề - Thầy Thích Trí Thoát Tụng (2012.03.06)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (tụng) - Thầy Thích Trí Thoát (2012.02.02)
Tụng Kinh Dược Sư - Thầy Thích Trí Thoát Tụng - Phật Pháp Vô Biên (2013.05.21)
Kinh Dược Sư - Có Chữ ( Phần 1 | 8 ) - Đđ.thích Trí Thoát Tụng (2012.01.12)
Kinh Vu Lan ( Có Chữ ) - Đđ. Thích Trí Thoát Tụng (2012.09.25)
 

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời

 
Do not contact this poster with services or other commercial interests


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.